Evidence a inventura majetku 

Najdeme nejvhodnější cestu jak napříč pobočkami, směrnicemi a informačními systémy zavést systém evidence  dlouhodobého hmotného majetku a jeho snadné inventarizace i ve Vaší firmě. 

10 let zkušeností. Profesionalita. Diskrétnost.  

10 let inventur

10 let zkušeností v korporacích, akciovkách, středních i rodinných firmách - víme, jak zavést systém evidence a inventur majetku. Už jsme se setkali snad se všemi nešvary (ne)evidence majetku. 

Pomůžeme i Vám 

Vybavíme Vás nástroji, metodikou a podporou pro zavedení evidence a provádění inventur. Zajistíme přípravnou fázi. Pomůžeme Vám osobně při realizaci a zpracování výsledků inventury.

ZAVEDENÍ EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU JE VELKÁ VÝZVA.

Proces zavedení systému evidence s sebou nese změny v zavedených pracovních postupech při pořízení, přesunu a vyřazení majetku. Prochází napříč informačními systémy a odděleními firmy. Pokud máme společně jednou pro vždy z evidence a inventury udělat rutinu, bude nutné aby lidé napříč firmou a vedením pochopili důležitost této operace.

V případě součinnosti všech oddělení je zavedení evidence a inventur majetku otázkou několika dnů, ve větších firmách maximálně týdnů. 

Karel Maroušek, M.Sc., MBA
jednatel společnosti acitve-id, s.r.o.

Reference - inventura majetku

Policie České republiky Praha

Je nám ctí mít mezi spokojenými zákazníky i Policii ČR. Specifikem projektu byl velký počet služeben, tedy jednotlivých lokací v evidenci majetku. 

Edenred CZ s.r.o.

Krajská síť poboček a integrace do informačního systému Helios. Školení jednotlivých pobočkových týmů byla provedena pomocí naší e-učebny. V rámci webináře byl personál seznámen s metodikou, softwarovým a hardwarovým řešením i s podpůrným týmem.

Enel a.s. Slovensko

Velmi rozsáhlá síť poboček s několika souběžně pracujícími týmy při evidenci a inventarizaci. Při tomto projektu jsme museli programovat nové funkcionality - úspěšně.  

některé z našich dalších referenčních projektů inventarizace majetku:Naše služby

Přejděte následujícím odkazem na nabídku našich služeb v oblasti evidence a inventarizace majetku.