Ceník SW pro inventuru, evidenci, kontrolu a revizi majetku

60 denní licence na zkoušku

Plná verze SW s nahraným majetkem a nastaveným FTP serverem. Návod, zkušební čárové kódy vybraných položek majetku a lokací jsou k dipozici v přiložené dokumentaci. Nyní nabízíme pro testovací verzi zdarma i bezplatnou telefonickou konzultaci. 

Zdarma

Jedna licence

Časově neomezená licence s úvodním online školením a dokumentací.

19.000 Kč

Dvě až čtyři licence

Cena je uvedena za jednu licenci.
Bez časového omezení, Online školení a dokumentace v ceně.

16.000 Kč

Pět až deset licencí

Cena je uvedena za jednu licenci. Bez omezení, Odnline školení a dokumentace v ceně. V případě většího počtu licencí se cena stanovuje projektově. 

14.000 Kč

Onsite školení 3 hodiny

Plus cestovní náklady 5,- Kč / km. Školení je možné realizovat i pomocí webináře, kdy ovšem nedochází k tak dobré interakci posluchačů se samotným SW.

4.000 Kč

Asistence v prvním dni inventury

Plus cestovní náklady 5,- Kč / km
Pomůžeme Vám při prvním dni inventury nebo projektu zavádění evidence majetku.

9.000 Kč

Tvorba metodiky zavedení evidence a inventur majetku

Cena odpovídá jednomu pracovnímu dni. Časová náročnost vytvoření metodiky je přibližně 3-5 dní dle součinnosti zadavatele.

12.000 Kč

Vývoj můstku do ekonomického SW

Pro většinu SW je ideálním vstupem txt, csv nebo xls soubor. Pokud je potřeba integrovat SW inventur více, jsme Vám k dispozici. 

Dle pracnosti

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%