Řešení inventur majetku - bez komplikací

V přípravné fázi se seznámíme s Vaší současnou metodikou značení, pořizování, vyřazování, evidence a přesunu majetku. Dále zjistíme možnosti exportu a importu dat Vašeho informačního/účetního systému.

V druhé fázi s účtárnou, nákupem a správou budov připravíme podklady pro provedení inventury bez komplikací.

V třetí fázi připravíme metodiku přesně pro potřeby Vaší firmy či organizace a uspořádáme on-line školení.


POJĎME SE DO TOHO PUSTIT PRÁVĚ TEĎ > 

Mobilní řešení inventury majetku

Pomocí odolné mobilní čtečky čárových kódů jsou prováděny terénní práce evidence a inventury majetku. Jednotlivé kusy majetku musí vždy odpovídat konkrétní lokaci, nebo jsou do této lokace přiřazeny v průběhu inventury pomocí čtečky. Čtečka Android umožňuje vyhledávání, doplňování údajů, inventuru, přesun či vyřazení majetku. 

Centrální řešení evidence majetku

Centrální systém evidence a inventarizace majetku zajišťuje slučování a zpracování dat z jednotlivých čteček od všech inventurních týmů. V rámci centrálního řešení jsou po provedení fyzické inventury řešeny následné operace pro optimalizaci výsledků. Poté centrální systém připraví inventurní data pro import do informačního/účetního systému.

Školení a asistence

Celý inventurní tým je v přípravné fázi seznámen s novou metodikou evidence a inventury a je vyškolen na používání mobilních čteček.

V důležitých okamžicích provádění fyzické inventury je vždy přítomen náš specialista. Vašemu týmu je k dispozici vždy první den inventury na nové lokalitě a po celou dobu inventury je k dispozici na telefonu.

Váš tým. S maximální podporou toho našeho. 

Evidence jednou pro vždy

Časová náročnost zavedení systému evidence majetku a jeho inventarizace je závislá na mnoha faktorech. Od velikosti firmy, počtu poboček a oddělení, přes reálný stav současné evidence až po efektivitu inventurních týmů a součinnost jednotlivých oddělení. Nikdy nám ale tento proces netrval déle než 3 týdnyNeoznačené kusy majetku jsou okamžitě označeny čárovým kódem a zaneseny do systému. Metodika je v případě každého nově objeveného problému aktualizována. Intuitivní ovládání software ruční čtečky i centrálního manažerského řešení. Procedury i pro evidenci a inventarizaci fyzicky nedosažitelných položek majetku. Vždy aktuální data o majetku v účetním  systému. Možnost vývoje dalších funkcionalit na míruZavedení evidence majetku společně s vodní inventurou. Přehledná metodika. Rozšíření stávajících směrnic o nakládání s majetkem společnosti. Ruční čtečka se softwarem pro provedení parciální či kompletní inventury kdykoliv k dispozici - samozřejmě s možností si jedno zařízení koupit. Přípravné fáze mohou proběhnout v letních měsících a samotné provedení inventury na konci roku už bude rutina.

Chcete vědět více o našich službách?