RFID čipy, RFID čtečky, nově také NFC v telefonech Android

a samozřejmě také RFID software
pro evidenci, inventuru a kontrolu

Poskytujeme profesionální služby v oblasti RFID a RTLS technologií.
Dodávka a nahrávání RFID čipů, široká škála RFID čteček, vlastní RFID software.
10 let zkušeností

Automatická inventura a RFID/NFC

Pro automatickou inventarizaci využíváme Bluetooth Beacony, které jsou načítány bez nutnosti přímé viditelnosti nebo dostupnosti inventarizovaného majetku.

Telefony a čtečky s NFC čtečkou mohou načítat i majetek označený NFC tagem. Ten může mít podobu od chytré samolepky po odolný kovový štítek nesoucí jak text, tak data pro čtečku čárových a QR kódů a NFC data načítaná pomocí RFID.. V případě potřeby RFID identifikace na frekvenci UHF dodáváme k ručním čtečkám i externí UHF antény, které zvýší čtecí vzdálenost až na úroveň několika metrů. Různé telefony mají integrovány NFC čtečky s rozdílným výkonem. Pro testy tedy použijte telefon, který budete používat pro terénní práce. 

RFID a RTLS technologieRFID čipy a chytré etikety

RFID tagy se liší velikostí, frekvencí, typem antény a dalšími úpravami, například pro umístění na kovovém podkladu či v extrémních povětrnostních podmínkách.


RFID čtečky 

Od RFID (NFC) čtečky v mobilním telefonu, přes ruční čtečky s externí výkonnou čtečkou až po automatické RFID brány a všesměrové antény (AP).


Aktivní RFID a Bluetooth

V nabídce máme širokou škálu technologií pro identifikace a lokalizaci v reálném čase. Aktivní RFID/RTLS lze vybavit i nejrůznějšími senzory a vlastním firmware.

Výběr z našich nejlepších RFID referencí

RFID facility management 
komponent LTE sítě

Dodávka ručních RFID čteček a RFID tagů určených pro použití i v extrémních povětrnostních podmínkách.

RFID evidence v odpadovém hospodářství

RFID čtečky na svozových vozidlech integrované do GPS navigačního systému, Mrazuvzdorné čipy s konstrukcí pro umístění na kov.

RFID karta

Dodávky plastových karet s RFID čipem a potiskem pro věrnostní kluby obchodních center Chodov, Černý Most a Aupark. 

Lokalizace a analýza

Systém tvoří 160 mobilních aktivních "majáků" a 160 aktivních tagů integrovaných v košíkách. Lokalizace a analýza chování nakupujících.

RFID parkovací karty

Dodávka RFID karet pro parkovací systém v Praze 1,2,3 a 7. RFID čip musí být ruční čtečkou načten i v případě mokrého či namrzlého čelního skla.

RTLS evidence

Dodavatelé a vozidla jsou u vstupu do areálu SMP VINCI vybaveni aktivním RFID čipem umožňujícím lokalizaci v prostoru areálu v reálném čase.

RFID oponentura

Pro výzkumný vojenský ústav v Martině jsme provedli oponenturu analýzy "Použití RFID v armádě Slovenské republiky".

Automatická RFID inventura 

Pomocí aktivních RFID tagů s detektorem pohybu evidujeme IT majetek ve sledované zóně.

Lokalizace v reálném čase 

V reálném čase sledujeme pohyb osob a obalů v bezpečnostní zóně jaderného reaktoru. 

Chcete vědět více o našem komplexním řešení evidence, inventarizace a kontroly majetku?


Reklamní kampaň a web vytvořila Qreklamka.cz